Reference

Elektrodistribucija Beograd d.o.o, 2001 - danas

Od 2000. godine Diginaut se bavi razvojem i primenom jedinstvenog informacionog sistema (CIM) u elektrodistributivnim preduzećima iz IEC 61970 i 61968 serija standarda. Korišćenjem ovih standarda dizajnirali smo i razvili softversko okruženje sposobno da komunicira sa različitim aplikacijama i podsistemima.

Projekat pod nazivom IPS SDU EDB (Informacioni Podsistem Sistema Daljinskog Upravljanja EDB) obuhvata elemente tehničkog informacionog sistema (ERP), korisničkog informacionog sistema (CRM) i SCADA sistema. Najvažniji zadatak je objedinjavanje različitih funkcija sistema u jedinstveno okruženje koje pruža korisnicima maksimalnu dostupnost svim potrebnim informacijama i proračunima.

IP Blic Press d.o.o, Beograd, deo Ringier AG, 1999 - danas

Kompanija "Blic Press" je izdavač popularnih dnevnih listova i časopisa u Srbiji i regionu, kao što su "Blic", "Blic Zena", "Blic Puls", "24 Sata".

Jedna od najkompleksnijih instalacija AD Centra izvršena je u oglasnom odeljenju Blic Press-a. Višeslojnom arhitekturom (ZORA 3.9) povezani su sistemi za prelom i dizajn novina, prijem i obradu oglasa i SAP finansijski podsistem. Informacioni sistem sa uspehom prati vrlo dinamično poslovanje firme sa čestim promenama u strukturi i načinu poslovanja, a koje je uslovljeno dinamičnim tržištem, konkurencijom i internom organizacijom.

Belege d.o.o., Beograd, 2003 - danas

Kompanija je izdavač dnevnih listova "Kurir", "Glas Javnosti", "Stil".

Kompanija koristi gotovo sva softverska rešenja Diginauta koja su se u praksi pokazala kao stabilno i funkcionalno rešenje. Instalirani su sistemi za organizaciju novinskih tekstova, prijem i obradu oglasa i distribuciju.

KLM Royal Dutch Airlines, Beograd

U saradnji koja je trajala od 1996. do zatvaranja predstavništva 2004. godine, naši kadrovi su angažovani kao projektanti i programeri za region Jugoslavije i Makedonije. U tom periodu vršili smo održavanje internog informacionog sistema kao i razvoj novih programskih paketa.

Korišćeni su alati za razvoje objektno relacionih baza podataka sa klijentima u C++ i Delphi-u.

Kreiran je specijalizovan skript jezik razvijen za izvršavanje programa prilagođenih pojedinim zemljama i regionima.

Korišćeni se moduli rezervacionog sistema Koridor za publikovanje tarifa i uslova putovanja za Jugoslaviju.

Lufthansa German Airlines, Beograd

Isporučene su specijalizovane aplikacije za praćenje prodaje, nadgledanje call centra, kao i moduli za vezu sa rezervacionim sistemom "Koridor".

Korišćeni su klijenti vezani za MS Access i Sybase SQL Anywhere baze podataka.

Outsourcing i konsultantske usluge

U dosadašnjem periodu Diginaut je vršio programerske i konsultantske usluge i drugim softverskim kućama u Jugoslaviji, Austriji i Nemackoj gde je imao veći ili manji udeo u finalnom proizvodu.

Diginaut je radio na brojnim projektima informacionih sistema, uslužnih i komunikacionih programa od kojih je veći broj rađen u našim programskim jezicima ili pomoću naših razvojnih alata.

« diginaut.co.rs