ZORA

Zajednička Objektna ARhitektura

Koristeći ZORA 3, poslednju verziju našeg razvojnog okruženja upravljanim modelom (MDE - Model-Driven Environment), omogućili smo izradu softvera sledeće generacije:

« diginaut.co.rs